تلفن همراه : 09126806009

تلفن ثابت : 36617743 -021

تندیس چیست وچگونه ساخته میشود

شاید برای شما سوال پیش امده که تندیس در واقع چطور ساخته میشه و فرایند تولید تندیس چگونه هستش

طبق سفارش مشتری
برای تجلیل از هنرمندان یا افراد خاص .برتر ونمونه
لوح زرینی اهدا میشود
ابتدا طراحی شده وبرای شما ارسال میشود .
و پس از تایید با بکار گرفتن برنز پلکسیی چوپ و رنگها نمونه کار ساخته میشود در صورت تایید شدن به تعداد تیراژ تکثیر میشود...