تلفن همراه : 09126806009

تلفن ثابت : 36617743 -021

اتیکت سینه درواقع نشان های سینه دقیقا بج سینه که لوگو نشانه سازمانی افراد در سازمان را مشخص می نماید ، این پلاک های سینه از تاریخچه بسیار طولانی برخوردار هست تا آنجا که حتی بر روی پوشش های پادشاهان و نظامیان باستانی هم دیده میشود

پلاک سینه در باستان اغلب با فلزهایی ارزشمند مانند طلا,نقره یا حتی برنز ساخته میشدند که بعد ها با افزایش تکنیک های مختلف همچون آبکاری امکان استفاده از فلز هایی دیگر مثل برنج را که ویژگی های نزدیکی به طلا را دارند تولید شده و طراحان سازندگان انواع نشان های سینه را با آبکاری طلایی و نقره ایی به مشتریان مورد نظر ارائه میدادند که البته این سیستم محدودیت هایی را هم داشت از جمله عدم توانایی در تولید آرمهای چند رنگ یا گرافیکی و همچنین قیمت بیشتر بابت تولید در تعداد کم امکان تولید را در تعداد پایین محدود می کرد و از سویی دیگر تایم ساخت بج های فلزی اسیدکاری شده شامل مدت طولانی بین 3 الی10 روز بودند که خود امکان ساخت و تولید فوری را پایین میاورد