لوح تقدیر با پلکسی 10 میل و چوب با طرح گل حکاکی شده توسط لیزر
وپلاک استیل طلایی براق وحکاکی شده توسط اسید


برای ارتش جمهوری اسلامی ایران .توسط عقیدتی سیاسی