ساخت وطراحی ونصب تابلو
قسمتی از این تابلو با استیل طلایی و نور اندوریک یا همان نور مخفی کار شده

که تمامی smd های داخل حروف زد اب یا vater prof قرار گرفته
وقسمت دیگر تابلو با جنس استیل بلک کار شده که ترکیب جالبی با استیل طلایی در کنار یکدیگر دارد